TMMOB YAPI DENETİMİ SEMPOZYUMU ANKARA`DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

TMMOB adına İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası tarafından düzenlenen Yapı Denetimi Sempozyumu, 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde İMO KKM`de gerçekleştirilecek

Eklenme Tarihi: 28/11/2019

 

TMMOB adına İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası tarafından düzenlenen Yapı Denetimi Sempozyumu, 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde İMO KKM`de gerçekleştirilecek.

Sempozyum; özellikle 1999 Marmara Depremleri sonrasında daha da önem kazanan yapı denetim kavramıyla ilgili kişi ve kurumların bir araya getirilerek mevcut durumun işleyişinin ve uygulamada karşılaşılan sorunların tartışılması ve geleceğe yönelik ihtiyaç ve taleplerin belirlenerek çözüm önerilerinin paylaşılması amacıyla düzenleniyor. Sempozyum, neredeyse her yıl önemli bir değişikliğin yapıldığı, adeta deneme yanılma yöntemiyle yeni mevzuatların hazırlandığı yapı denetimi sisteminde yer alan yetkin mimar ve mühendisler ile taraf kurum ve kuruluşların buluşup fikir alışverişi yapabileceği bir ortamı kurgulamayı hedefliyor.

 

TMMOB YAPI DENETİMİ SEMPOZYUMU PROGRAMI

(BİRİNCİ GÜN) 29 Kasım 2019 Cuma

09.00 - 09.30 KAYIT

09.30 - 11.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Hüseyin KAYA (Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı)

Emin KORAMAZ (TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı)

 

Konuk Konuşmacılar

Tekin SARAÇOĞLU (Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Genel Başkanı)

T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temsilcisi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi

 

11.00 - 11.15 Ara

11.15 - 12.45 I. OTURUM

Oturum Başkanı: Cemal GÖKÇE (TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı)

Yapı Denetim Kavramı

Yapı Denetimin Tarihçesi, Amacı, Kapsamı, Önemi

Dilek BEKİROĞLU  (TMMOB Yapı Denetimi Çalışma Grubu Başkanı)

Yapı Denetimin Bugünü ve Yarını

Ercan GÜLTEKİN (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Denetim-1 Şube Müdürü)

Yapı Denetim Sisteminde TMMOB`nin Yeri ve Önemi

Rasim ATKINCI (MMO Ankara Şube Yapı Denetimi Komisyonu Başkanı)

Yurt dışı Uygulamaları: İran Örneği

Dr. Hamid Farrokh GHATTE (Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi)

 

12.45 - 13.00 Soru - Cevap

13.00 - 14.00 Öğle Yemeği

14.00 - 15.30 II. OTURUM

Oturum Başkanı: Yunus YENER (TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı)

Yapı Denetim Sisteminin Paydaşları ve Sorunlar

İlgili İdarelerin Yapı Denetim Sistemindeki Yeri ve Sisteme Bakışı

Ceyhun AKKUŞ (Çankaya Belediyesi İmar ve Şeh. Müdürlüğü Kontrol Elemanı)

Yapı Denetim Kuruluşlarının Yapı Denetim Sistemindeki Yeri ve Sisteme Bakışı

Muharrem Osman AKBAŞAK (Yapı Denetim Kuruluşu Temsilcisi)

Müteahhitlerin Yapı Denetim Sistemindeki Yeri ve Sisteme Bakışı

Akın KESKİN (İnşaat Mühendisi - Müteahhit)

Yapı Denetim Sisteminde Mesleki Denetim, Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme, Meslek Etiği

Gülsüm SÖNMEZ (TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı)

 

15.30 - 15.45 Soru - Cevap

15.45 - 16.00 Ara

16.00 - 17.30 III. OTURUM

Oturum Başkanı: Eyüp MUHCU (TMMOB Mimarlar Odası Başkanı)

Yapı Denetim Sisteminin İşleyişi ve Sorunlar

Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuata Yönelik Sorunlar

İsmail SİVRİKAYA (MMO Ankara Şube Yapı Denetimi Kom. Başkan Yard.)

Yapı Denetimde Maliyet Hesabı

Oktay ALTUN ( YDKBD Yönetim Kurulu Üyesi)

Yapı Denetimde Sigorta Sistemi

Haluk BERBEROĞLU (Sigorta Şirketi Ortağı)

Yapı Denetim Sisteminde Karşılaşılan Hukuksal Sorunlar ve Cezalar

Semih TEMİZKAN (TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi)

17.30 - 17.45 Soru - Cevap

17.45 - 18.15 FORUM / DEĞERLENDİRME

Oturum Başkanı: Erkan KARAKAYA (TMMOB Mimarlar Odası Yapı Denetim Komisyonu Üyesi)

***

(İKİNCİ GÜN) 30 Kasım 2019 Cumartesi

09.30 - 11.00 IV. OTURUM

Oturum Başkanı: Gazi İPEK (TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı)

Yapı Denetimine Sistematik Yaklaşım

Yapı Denetime Kamusal Bakış

Nusret SUNA (İMO İstanbul Şube Başkanı)

Kamu Yapılarının Denetimi

Tuğba ARSLAN (MO Ankara Şube Yön. Kurulu Üyesi)

Yapı Denetimin Denetimi

Gülsüm TUGAY (Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müd. Yapı Den. Şube Müdür V.)

Yapı Denetim Kuruluşlarının İstihdama ve Ekonomiye Etkileri

Dr. Serkan ENGİN (Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi)

 

11.00 - 11.15 Soru - Cevap

11.15 - 11.30 Çay-Kahve Arası

11.30 - 13.00 V. OTURUM

Oturum Başkanı: Hüseyin ALAN (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı)

Yapı Denetim Sistem Aktörlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Denetçiler ve Kontrol Elemanlarının Yapı Denetim Sistemindeki Yeri

Şahin YILMAZ (EMO Yapı Denetim Komisyon Başkanı)

Proje Müelliflerinin Yapı Denetim Sistemindeki Yeri 

Erkan KARAKAYA (MO Yapı Denetim Komisyonu Üyesi)

Şantiye Şeflerinin Yapı Denetim Sistemindeki Yeri

Nilüfer EROL (Şantiye Şefi)

Yapı Denetimde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ahmet Esat KORKUT (T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı / Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı)

  

13.00 - 13.15 Soru - Cevap

13.15 - 14.15 Öğle Yemeği

14.15 - 15.45 VI. OTURUM

Oturum Başkanı: Ali UĞURLU (TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı)

Yapı Denetim Sisteminde Hizmet Alımları

Yapı Denetim Sisteminde Hizmet Sunan Mühendislik Disiplinlerinin Sorunları Hüseyin ÜLKÜ (HKMO Mekânsal Planlama ve İmar Komisyonu Başkanı)

Laboratuvar Denetçilerinin Görev ve Sorumlulukları

Ömer İÇEMER (TMMOB Yapı Denetimi Çalışma Grubu Üyesi)

Yapılarda Laboratuvar Uygulamaları

Murat DEMİR (ÇŞB Eski Laboratuvar Şube Müdürü)

Yapı Denetiminde Betonun Yeri

Selçuk UÇAR (Türkiye Hazır Beton Birliği KGS Genel Müdürü)

Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS)

İrşade AYDOĞDU GÜRBÜZ (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Laboratuvar Belgelendirme ve Denetimleme Şube Müdürü)

  

15.45 - 16.00 Soru - Cevap

16.00 - 16.15 Çay-Kahve Arası

16.15 - 18.15 FORUM - DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ KONUŞMALARI

Oturum Başkanı: Orhan KASAP (TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı)

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası