3. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (STOKTA)

Yayın No:

E/16/03

ISBN No:

978-65-01-0873-6

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

208TMMOB inşaat Mühendisleri Odası tarafından, ilki 6-7 Kasım 2009 tarihinde Antalya`da, ikincisi 23-24 Eylül 2011 tarihinde Muğla`da üçüncüsü 8-9 Ocak 2016 tarihinde Ankara`da düzenlenen "İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu"nun bildiri kitabı yayımlanmıştır.
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası